» » Сторінка 6

Про мене

Публіцист і письменник, полеміст і фейлетоніст, дотепник і мізантроп.
А також – полонофіл, юдофіл, германофіл, панхорватист.
Галицький націоналіст
зі схильністю до українофобії.
Деталей вам краще не знати.

Czkawka partnerstwa ukraińsko-polskiego

Czkawka partnerstwa ukraińsko-polskiego (DIALOG, Magazyn Polsko-Niemiecki, Nr. /nr 122 (04/2017-2018) W roku 2017 stosunki ukraińsko-polskie niespodziewanie się pogorszyły. Wydaje się to co najmniej dziwne po ćwierćwieczu względnie prawdziwego partnerstwa. Prasa polska coraz częściej odnotowywała wypadki poniżania i pobicia ukraińskich pracowników w Polsce. Prasa ukraińska coraz

ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ І УКРАЇНСЬКІ “ГРАБЛІ”

ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ І УКРАЇНСЬКІ “ГРАБЛІ” “ЛЮДЯМ XIV-XVIII СТ. НЕ ПРИЙШЛО Б ДО ГОЛОВИ, ЩО ЗА КІЛЬКАСОТ РОКІВ ПО ЇХ СМЕРТІ НАД СЯНОМ І ДНІСТРОМ ЗАПАНУЮТЬ ГАСЛА ФІЛОЛОГІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ” – ПИСАВ ЩЕ У 1931 РОЦІ ВЕЛИКИЙ ПРИХИЛЬНИК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ, ПОЛЬСЬКИЙ ПОЛІТИК І ДИПЛОМАТ, ПРОФЕСОР АНТИЧНОЇ ІСТОРІЇ KUL, ГРАФ CТАНІСЛАВ ЛОСЬ, ЩО ПОХОДИВ З РОДИНИ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ З-ПІД

Polska przyczółkiem Europy, którą utraciliśmy. Rusin – jako polityczny Polak

Polska przyczółkiem Europy, którą utraciliśmy. Rusin – jako polityczny Polak Polonia Christiana: Wykład Wołodymyra Pawliwa: Polska przyczółkiem Europy, którą utraciliśmy. Rusin – jako polityczny Polak, wygłoszony 9 grudnia 2016 r. na KUL.

Ukraina. Z Polską czy z Banderą?

Ukraina. Z Polską czy z Banderą? Media Narodowe: Zapis spotkania, mającego miejsce w dniu 10 maja 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, pt. "Ukraina: Z Polską czy z Banderą", na którym wykład wygłosił Wołodymyr Pawliw, ukraiński dziennikarz i politolog. Prelegent znany jest z krytyki ukraińskiej polityki historycznej. Wskazuje konieczność oparcia